Veža Z
0v predaji
0rezervované
18predané
Veža Y
0v predaji
0rezervované
13predané
Veža X
0v predaji
0rezervované
18predané
. poschodie
7v predaji
3rezervovaný
4predaný
Spoznajte výnimočné apartmány na Kubínskej holi

Zoznam apartmánov

Veža
Poschodie
Apartmán
Počet izieb
Výmera apartmánu
Balkón / terasa
Výmera spolu
Parkovacie miesto
Dostupnosť
Cena bez DPH
Cena s DPH
Z
5.
Z53
3
78,80 m2
20,47 m2
99,27 m2
1
Predaný
-
-
Z
5.
Z52
3
69,13 m2
5,52 m2
74,65 m2
1
Predaný
-
-
Z
5.
Z51
3
73,86 m2
18,33 m2
92,19 m2
1
Predaný
-
-
Z
4.
Z44
2
44,16 m2
5,52 m2
49,68 m2
1
Predaný
-
-
Z
4.
Z43
2
48,92 m2
5,52 m2
54,44 m2
1
Predaný
-
-
Z
4.
Z42
3
74,33 m2
5,52 m2
79,85 m2
1
Predaný
-
-
Z
4.
Z41
2
48,62 m2
5,52 m2
54,14 m2
1
Predaný
-
-
Z
3.
Z34
2
49,59 m2
2 x 5,52 m2
60,63 m2
1
Predaný
-
-
Z
3.
Z33
3
49,38 m2
5,52 m2
54,90 m2
1
Predaný
-
-
Z
3.
Z32
3
74,83 m2
5,52 m2
80,35 m2
1
Predaný
-
-
Z
3.
Z31
1
43,45 m2
5,52 m2
48,97 m2
1
Predaný
-
-
Z
2.
Z24
1
42,78 m2
5,52 m2
48,30 m2
1
Predaný
-
-
Z
2.
Z23
2
49,05 m2
5,52 m2
54,57 m2
1
Predaný
-
-
Z
2.
Z22
3
74,70 m2
5,52 m2
80,22 m2
1
Predaný
-
-
Z
2.
Z21
2
49,63 m2
5,52 m2
55,15 m2
1
Predaný
-
-
Z
1.
Z13
1
44,98 m2
5,52 m2
50,50 m2
1
Predaný
-
-
Z
1.
Z12
2
59,59 m2
5,52 m2
65,11 m2
1
Predaný
-
-
Z
1.
Z11
2
66,79 m2
8,75 m2
75,54 m2
1
Predaný
-
-
Y
4.
Y42
3
91,86 m2
61,23 m2
153,09 m2
1
Predaný
-
-
Y
4.
Y41
3
78,12 m2
2 x 5,52 m2
89,16 m2
1
Predaný
-
-
Y
3.
Y34
2
47,43 m2
5,52 m2
52,95 m2
1
Predaný
-
-
Y
3.
Y33
3
72,67 m2
2 x 5,52 m2
83,71 m2
1
Predaný
-
-
Y
3.
Y32
2
47,31 m2
5,52 m2
52,83 m2
1
Predaný
-
-
Y
3.
Y31
1
40,81 m2
5,52 m2
46,33 m2
1
Predaný
-
-
Y
2.
Y24
2
47,02 m2
5,52 m2
52,54 m2
1
Predaný
-
-
Y
2.
Y23
3
72,86 m2
2 x 5,52 m2
83,90 m2
1
Predaný
-
-
Y
2.
Y22
2
47,31 m2
5,52 m2
52,83 m2
1
Predaný
-
-
Y
2.
Y21
1
41,33 m2
5,52 m2
46,85 m2
1
Predaný
-
-
Y
1.
Y13
2
56,18 m2
14,82 m2
71,00 m2
1
Predaný
-
-
Y
1.
Y12
2
59,31 m2
5,52 m2
64,83 m2
1
Predaný
-
-
Y
1.
Y11
2
59,52 m2
18,50 m2
78,02 m2
1
Predaný
-
-
X
5.
X53
3
66,31 m2
29,51 m2
95,82 m2
1
Predaný
-
-
X
5.
X52
2
53,86 m2
24,19 m2
78,05 m2
1
Predaný
-
-
X
5.
X51
2
66,89 m2
5,52 m2
72,41 m2
1
Predaný
-
-
X
4.
X44
2
40,81 m2
5,52 m2
46,33 m2
1
Predaný
-
-
X
4.
X43
2
47,02 m2
5,52 m2
52,54 m2
1
Predaný
-
-
X
4.
X42
3
72,69 m2
5,52 m2
78,21 m2
1
Predaný
-
-
X
4.
X41
2
46,75 m2
5,52 m2
52,27 m2
1
Predaný
-
-
X
3.
X34
2
40,63 m2
5,52 m2
46,15 m2
1
Predaný
-
-
X
3.
X33
2
47,59 m2
5,52 m2
53,11 m2
1
Predaný
-
-
X
3.
X32
3
72,50 m2
2 x 5,52 m2
83,54 m2
1
Predaný
-
-
X
3.
X31
2
46,68 m2
5,52 m2
52,20 m2
1
Predaný
-
-
X
2.
X24
2
41,37 m2
5,52 m2
46,89 m2
1
Predaný
-
-
X
2.
X23
2
47,17 m2
5,52 m2
52,69 m2
1
Predaný
-
-
X
2.
X22
2
72,66 m2
5,52 m2
78,18 m2
1
Predaný
-
-
X
2.
X21
2
47,08 m2
5,52 m2
52,60 m2
1
Predaný
-
-
X
1.
X13
3
49,38 m2
14,82 m2
64,20 m2
1
Predaný
-
-
X
1.
X12
2
58,42 m2
5,52 m2
63,94 m2
1
Predaný
-
-
X
1.
X11
2
57,29 m2
14,50 m2
71,79 m2
1
Predaný
-
-

Veža X

 • 5 poschodí
 • 18 apartmánov
0
v predaji
0
rezervované
18
predané

Veža Y

 • 4 poschodia
 • 13 apartmánov
0
v predaji
0
rezervované
13
predané

Veža Z

 • 5 poschodí
 • 18 apartmánov
0
v predaji
0
rezervované
18
predané

Zoznam apartmánov

Veža
Apartmán
Počet
izieb
Celková
plocha
Dostupnosť
Cena s DPH
Z
Z53
3
99,27 m2
-
Z
Z52
3
74,65 m2
-
Z
Z51
3
92,19 m2
-
Z
Z44
2
49,68 m2
-
Z
Z43
2
54,44 m2
-
Z
Z42
3
79,85 m2
-
Z
Z41
2
54,14 m2
-
Z
Z34
2
60,63 m2
-
Z
Z33
3
54,90 m2
-
Z
Z32
3
80,35 m2
-
Z
Z31
1
48,97 m2
-
Z
Z24
1
48,30 m2
-
Z
Z23
2
54,57 m2
-
Z
Z22
3
80,22 m2
-
Z
Z21
2
55,15 m2
-
Z
Z13
1
50,50 m2
-
Z
Z12
2
65,11 m2
-
Z
Z11
2
75,54 m2
-
Y
Y42
3
153,09 m2
-
Y
Y41
3
89,16 m2
-
Y
Y34
2
52,95 m2
-
Y
Y33
3
83,71 m2
-
Y
Y32
2
52,83 m2
-
Y
Y31
1
46,33 m2
-
Y
Y24
2
52,54 m2
-
Y
Y23
3
83,90 m2
-
Y
Y22
2
52,83 m2
-
Y
Y21
1
46,85 m2
-
Y
Y13
2
71,00 m2
-
Y
Y12
2
64,83 m2
-
Y
Y11
2
78,02 m2
-
X
X53
3
95,82 m2
-
X
X52
2
78,05 m2
-
X
X51
2
72,41 m2
-
X
X44
2
46,33 m2
-
X
X43
2
52,54 m2
-
X
X42
3
78,21 m2
-
X
X41
2
52,27 m2
-
X
X34
2
46,15 m2
-
X
X33
2
53,11 m2
-
X
X32
3
83,54 m2
-
X
X31
2
52,20 m2
-
X
X24
2
46,89 m2
-
X
X23
2
52,69 m2
-
X
X22
2
78,18 m2
-
X
X21
2
52,60 m2
-
X
X13
3
64,20 m2
-
X
X12
2
63,94 m2
-
X
X11
2
71,79 m2
-
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 5. poschodie
Apartmán Z53
Predaný
Z53.01
Predsieň
4,02 m2
Z53.02
WC
1,88 m2
Z53.03
Kúpeľňa
5,32 m2
Z53.04
Izba
9,87 m2
Z53.05
Obývacia izba
25,41 m2
Z53.06
Kuchyňa
9,38 m2
Z53.07
Terasa
20,47 m2
Z53.08
Loft
18,68 m2
Z0.26
Pivnica
4,24 m2
Výmera apartmánu
78,80 m2
Balkón / terasa
20,47 m2
Výmera spolu
99,27 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
183 900,00 €
s DPH
153 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 5. poschodie
Apartmán Z52
Predaný
Z52.01
Obývacia izba s kuchyňou
28,20 m2
Z52.02
Izba
12,33 m2
Z52.03
Kúpeľňa
5,25 m2
Z52.04
Balkón
5,52 m2
Z52.05
Loft
19,15 m2
Z0.25
Pivnica
4,20 m2
Výmera apartmánu
69,13 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
74,65 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
146 900,00 €
s DPH
122 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 5. poschodie
Apartmán Z51
Predaný
Z51.01
Chodba
5,81 m2
Z51.02
Kúpeľňa
5,29 m2
Z51.03
Obývacia izba s kuchyňou
28,03 m2
Z51.04
Izba
12,09 m2
Z51.05
Terasa
18,33 m2
Z51.06
Loft
18,44 m2
Z0.24
Pivnica
4,20 m2
Výmera apartmánu
73,86 m2
Balkón / terasa
18,33 m2
Výmera spolu
92,19 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
173 900,00 €
s DPH
144 916,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 4. poschodie
Apartmán Z44
Predaný
Z44.01
Predsieň
4,10 m2
Z44.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Z44.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,92 m2
Z44.04
Spací kút so šatníkom
7,17 m2
Z44.05
Balkón
5,52 m2
Z0.23
Pivnica
6,82 m2
Výmera apartmánu
44,16 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
49,68 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
96 900,00 €
s DPH
80 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 4. poschodie
Apartmán Z43
Predaný
Z43.01
Predsieň
4,10 m2
Z43.02
Kuchyňa
7,15 m2
Z43.03
Obývacia izba
15,53 m2
Z43.04
Izba
13,27 m2
Z43.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Z43.06
Balkón
5,52 m2
Z0.06
Pivnica
5,00 m2
Výmera apartmánu
48,92 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
54,44 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
107 900,00 €
s DPH
89 916,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 4. poschodie
Apartmán Z42
Predaný
Z42.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
Z42.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Z42.03
Chodba
7,57 m2
Z42.04
Izba
12,49 m2
Z42.05
Izba
12,06 m2
Z42.06
Balkón
5,52 m2
Z0.07
Pivnica
5,00 m2
Výmera apartmánu
74,33 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
79,85 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
163 900,00 €
s DPH
136 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 4. poschodie
Apartmán Z41
Predaný
Z41.01
Predsieň
5,02 m2
Z41.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Z41.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,22 m2
Z41.04
Izba
11,14 m2
Z41.05
Balkón
5,52 m2
Z0.08
Pivnica
5,19 m2
Výmera apartmánu
48,62 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
54,14 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
109 900,00 €
s DPH
91 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 3. poschodie
Apartmán Z34
Predaný
Z34.01
Predsieň
4,10 m2
Z34.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Z34.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,80 m2
Z34.04
Izba
13,16 m2
Z34.05
Balkón
5,52 m2
Z34.06
Balkón
5,52 m2
Z0.09
Pivnica
6,38 m2
Výmera apartmánu
49,59 m2
Balkón / terasa
2 x 5,52 m2
Výmera spolu
60,63 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
116 900,00 €
s DPH
97 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 3. poschodie
Apartmán Z33
Predaný
Z33.01
Predsieň
4,10 m2
Z33.02
Kuchyňa
7,30 m2
Z33.03
Obývacia izba
15,38 m2
Z33.04
Izba
13,27 m2
Z33.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Z33.06
Balkón
5,52 m2
Z0.11
Pivnica
5,46 m2
Výmera apartmánu
49,38 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
54,90 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
106 900,00 €
s DPH
89 083,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 3. poschodie
Apartmán Z32
Predaný
Z32.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,79 m2
Z32.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Z32.03
Chodba
7,57 m2
Z32.04
Izba
12,40 m2
Z32.05
Izba
12,06 m2
Z32.06
Balkón
5,52 m2
Z0.12
Pivnica
5,46 m2
Výmera apartmánu
74,83 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
80,35 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
159 900,00 €
s DPH
133 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 3. poschodie
Apartmán Z31
Predaný
Z31.01
Predsieň
5,02 m2
Z31.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Z31.03
Obývacia izba s kuchyňou
28,74 m2
Z31.04
Balkón
5,52 m2
Z0.13
Pivnica
5,64 m2
Výmera apartmánu
43,45 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
48,97 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
95 900,00 €
s DPH
79 916,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 2. poschodie
Apartmán Z24
Predaný
Z24.01
Predsieň
4,10 m2
Z24.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Z24.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,91 m2
Z24.04
Spací kút so šatníkom
7,16 m2
Z24.05
Balkón
5,52 m2
Z0.14
Pivnica
5,46 m2
Výmera apartmánu
42,78 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
48,30 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
92 900,00 €
s DPH
77 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 2. poschodie
Apartmán Z23
Predaný
Z23.01
Predsieň
4,10 m2
Z23.02
Kuchyňa
7,25 m2
Z23.03
Obývacia izba
15,43 m2
Z23.04
Izba
13,36 m2
Z23.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Z23.06
Balkón
5,52 m2
Z0.16
Pivnica
5,04 m2
Výmera apartmánu
49,05 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
54,57 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
104 900,00 €
s DPH
87 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 2. poschodie
Apartmán Z22
Predaný
Z22.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
Z22.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Z22.03
Chodba
7,57 m2
Z22.04
Izba
12,40 m2
Z22.05
Izba
12,06 m2
Z22.06
Balkón
5,52 m2
Z0.15
Pivnica
5,46 m2
Výmera apartmánu
74,70 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
80,22 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
155 900,00 €
s DPH
129 916,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 2. poschodie
Apartmán Z21
Predaný
Z21.01
Predsieň
5,02 m2
Z21.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Z21.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,22 m2
Z21.04
Izba
11,14 m2
Z21.05
Balkón
5,52 m2
Z0.18
Pivnica
6,20 m2
Výmera apartmánu
49,63 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
55,15 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
109 900,00 €
s DPH
91 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 1. poschodie
Apartmán Z13
Predaný
Z13.01
Predsieň
4,10 m2
Z13.02
Kúpeľňa s WC
4,11 m2
Z13.03
Spací kút so šatníkom
7,04 m2
Z13.04
Obývacia izba s kuchyňou
20,92 m2
Z13.05
Sklad
3,62 m2
Z13.06
Balkón
5,52 m2
Z0.19
Pivnica
5,19 m2
Výmera apartmánu
44,98 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
50,50 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
99 900,00 €
s DPH
83 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 1. poschodie
Apartmán Z12
Predaný
Z12.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,75 m2
Z12.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Z12.03
Chodba
4,90 m2
Z12.04
Izba
12,39 m2
Z12.05
Balkón
5,52 m2
Z0.20
Pivnica
5,00 m2
Výmera apartmánu
59,59 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
65,11 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
138 900,00 €
s DPH
115 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 1. poschodie
Apartmán Z11
Predaný
Z11.01
Predsieň, chodba
11,48 m2
Z11.02
Obývacia izba s kuchyňou
31,83 m2
Z11.03
Komora
1,08 m2
Z11.04
Izba
13,44 m2
Z11.05
Kúpeľňa s WC
3,96 m2
Z11.06
Terasa
8,75 m2
Z0.21
Pivnica
5,00 m2
Výmera apartmánu
66,79 m2
Balkón / terasa
8,75 m2
Výmera spolu
75,54 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
139 900,00 €
s DPH
116 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 4. poschodie
Apartmán Y42
Predaný
Y42.01
Obývacia izba s kuchyňou
37,63 m2
Y42.02
Izba
16,07 m2
Y42.03
Kúpeľňa s WC
3,82 m2
Y42.04
Terasa
61,23 m2
Y42.05
Sklad
7,36 m2
Y42.06
Loft
20,69 m2
Y0.19
Pivnica
6,29 m2
Výmera apartmánu
91,86 m2
Balkón / terasa
61,23 m2
Výmera spolu
153,09 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
228 900,00 €
s DPH
190 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 4. poschodie
Apartmán Y41
Predaný
Y41.01
Predsieň
5,21 m2
Y41.02
Obývacia izba s kuchyňou
32,21 m2
Y41.03
Kúpeľňa s WC
6,40 m2
Y41.04
Izba
11,67 m2
Y41.05
Izba
16,07 m2
Y41.06
Balkón
5,52 m2
Y41.07
Balkón
5,52 m2
Y0.18
Pivnica
6,56 m2
Výmera apartmánu
78,12 m2
Balkón / terasa
2 x 5,52 m2
Výmera spolu
89,16 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
168 900,00 €
s DPH
140 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 3. poschodie
Apartmán Y34
Predaný
Y34.01
Predsieň
5,02 m2
Y34.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Y34.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,22 m2
Y34.04
Izba
11,14 m2
Y34.05
Balkón
5,52 m2
Y0.17
Pivnica
4,00 m2
Výmera apartmánu
47,43 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,95 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
108 900,00 €
s DPH
90 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 3. poschodie
Apartmán Y33
Predaný
Y33.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,64 m2
Y33.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Y33.03
Chodba
7,57 m2
Y33.04
Izba
12,49 m2
Y33.05
Izba
12,06 m2
Y33.06
Balkón
5,52 m2
Y33.07
Balkón
5,52 m2
Y0.15
Pivnica
3,36 m2
Výmera apartmánu
72,67 m2
Balkón / terasa
2 x 5,52 m2
Výmera spolu
83,71 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
159 900,00 €
s DPH
133 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 3. poschodie
Apartmán Y32
Predaný
Y32.01
Predsieň
4,10 m2
Y32.02
Kuchyňa
7,12 m2
Y32.03
Obývacia izba
15,55 m2
Y32.04
Izba
13,38 m2
Y32.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Y32.06
Balkón
5,52 m2
Y0.14
Pivnica
3,29 m2
Výmera apartmánu
47,31 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,83 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
108 900,00 €
s DPH
90 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 3. poschodie
Apartmán Y31
Predaný
Y31.01
Predsieň
4,10 m2
Y31.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Y31.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,85 m2
Y31.04
Izba
7,33 m2
Y31.05
Balkón
5,52 m2
Y0.13
Pivnica
3,38 m2
Výmera apartmánu
40,81 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
46,33 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
93 900,00 €
s DPH
78 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 2. poschodie
Apartmán Y24
Predaný
Y24.01
Predsieň
5,02 m2
Y24.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Y24.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,36 m2
Y24.04
Izba
11,23 m2
Y24.05
Balkón
5,52 m2
X0.12
Kobka
3,36 m2
Výmera apartmánu
47,02 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,54 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
104 900,00 €
s DPH
87 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 2. poschodie
Apartmán Y23
Predaný
Y23.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
Y23.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Y23.03
Chodba
7,57 m2
Y23.04
Izba
12,40 m2
Y23.05
Izba
12,14 m2
Y23.06
Balkón
5,52 m2
Y23.07
Balkón
5,52 m2
Y0.11
Pivnica
3,54 m2
Výmera apartmánu
72,86 m2
Balkón / terasa
2 x 5,52 m2
Výmera spolu
83,90 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
158 900,00 €
s DPH
132 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 2. poschodie
Apartmán Y22
Predaný
Y22.01
Predsieň
4,10 m2
Y22.02
Kuchyňa
7,25 m2
Y22.03
Obývacia izba
15,42 m2
Y22.04
Izba
13,47 m2
Y22.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Y22.06
Balkón
5,52 m2
Y0.10
Kobka
3,20 m2
Výmera apartmánu
47,31 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,83 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
105 900,00 €
s DPH
88 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 2. poschodie
Apartmán Y21
Predaný
Y21.01
Predsieň
4,10 m2
Y21.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Y21.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,85 m2
Y21.04
Spací kút so šatníkom
7,16 m2
Y21.05
Balkón
5,52 m2
Y0.08
Pivnica
4,07 m2
Výmera apartmánu
41,33 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
46,85 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
93 900,00 €
s DPH
78 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 1. poschodie
Apartmán Y13
Predaný
Y13.01
Predsieň, chodba
4,10 m2
Y13.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Y13.03
Obývacia izba s kuchyňou
28,89 m2
Y13.04
Izba
11,62 m2
Y13.05
Šatník
3,34 m2
Y13.06
Terasa
14,82 m2
Y0.07
Pivnica
4,12 m2
Výmera apartmánu
56,18 m2
Balkón / terasa
14,82 m2
Výmera spolu
71,00 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
128 900,00 €
s DPH
107 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 1. poschodie
Apartmán Y12
Predaný
Y12.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
Y12.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Y12.03
Chodba
4,90 m2
Y12.04
Izba
12,39 m2
Y12.05
Balkón
5,52 m2
Y0.06
Pivnica
4,81 m2
Výmera apartmánu
59,31 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
64,83 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
138 900,00 €
s DPH
115 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 1. poschodie
Apartmán Y11
Predaný
Y11.01
Predsieň, chodba
11,48 m2
Y11.02
Obývacia izba s kuchyňou
26,62 m2
Y11.03
Izba
13,44 m2
Y11.04
Kúpeľňa s WC
3,96 m2
Y11.05
Terasa
18,50 m2
Y0.05
Pivnica
4,02 m2
Výmera apartmánu
59,52 m2
Balkón / terasa
18,50 m2
Výmera spolu
78,02 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
136 900,00 €
s DPH
114 083,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 5. poschodie
Apartmán X53
Predaný
Z53.01
Predsieň
4,10 m2
X53.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
X53.03
Obývacia izba s kuchyňou
26,59 m2
X53.04
Spací kút so šatníkom
7,28 m2
X53.05
Terasa
29,51 m2
X53.06
Sklad
2,66 m2
X53.07
Loft
8,82 m2
X53.08
Loft
11,20 m2
X0.23
Pivnica
4,13 m2
Výmera apartmánu
66,31 m2
Balkón / terasa
29,51 m2
Výmera spolu
95,82 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
192 900,00 €
s DPH
160 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 5. poschodie
Apartmán X52
Predaný
X52.01
Obývacia izba s kuchyňou
30,47 m2
X52.02
Izba
14,81 m2
X52.03
Kúpeľňa s WC
4,58 m2
X52.04
Terasa
24,19 m2
X0.22
Pivnica
4,00 m2
Výmera apartmánu
53,86 m2
Balkón / terasa
24,19 m2
Výmera spolu
78,05 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
149 900,00 €
s DPH
124 916.67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 5. poschodie
Apartmán X51
Predaný
X51.01
Predsieň
5,02 m2
X51.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
X51.03
Izba
11,14 m2
X51.04
Obývacia izba s kuchyňou
23,04 m2
X51.05
Balkón
5,52 m2
X51.06
Podkrovný priestor
19,86 m2
X0.21
Pivnica
3,78 m2
Výmera apartmánu
66,89 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
72,41 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
142 900,00 €
s DPH
119 083,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 4. poschodie
Apartmán X44
Predaný
X44.01
Predsieň
4,10 m2
X44.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
X44.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,88 m2
X44.04
Spací kút so šatníkom
7,14 m2
X44.05
Balkón
5,52 m2
X0.20
Pivnica
3,54 m2
Výmera apartmánu
40,81 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
46,33 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
104 900,00 €
s DPH
87 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 4. poschodie
Apartmán X43
Predaný
X43.01
Predsieň
4,10 m2
X43.02
Kuchyňa
7,12 m2
X43.03
Obývacia izba
15,37 m2
X43.04
Izba
13,27 m2
X43.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
X43.06
Balkón
5,52 m2
X0.19
Pivnica
3,29 m2
Výmera apartmánu
47,02 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,54 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
117 900,00 €
s DPH
98 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 4. poschodie
Apartmán X42
Predaný
X42.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
X42.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
X42.03
Chodba
7,57 m2
X42.04
Izba
12,49 m2
X42.05
Izba
12,06 m2
X42.06
Balkón
5,52 m2
X0.18
Pivnica
3,36 m2
Výmera apartmánu
72,69 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
78,21 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
179 900,00 €
s DPH
149 916,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 4. poschodie
Apartmán X41
Predaný
X41.01
Predsieň
5,02 m2
X41.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
X41.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,22 m2
X41.04
Izba
11,14 m2
X41.05
Balkón
5,52 m2
X01.17
Pivnica
3,32 m2
Výmera apartmánu
46,75 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,27 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
114 900,00 €
s DPH
95 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 3. poschodie
Apartmán X34
Predaný
X34.01
Predsieň
4,10 m2
X34.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
X34.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,80 m2
X34.04
Spálňa
7,22 m2
X34.05
Balkón
5,52 m2
X0.16
Pivnica
3,36 m2
Výmera apartmánu
40,63 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
46,15 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
103 900,00 €
s DPH
86 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 3. poschodie
Apartmán X33
Predaný
X33.01
Predsieň
4,10 m2
X33.02
Obývacia izba s kuchyňou
22,81 m2
X33.03
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
X33.04
Izba
13,27 m2
X33.05
Balkón
5,52 m2
X0.15
Pivnica
3,54 m2
Výmera apartmánu
47,59 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
53,11 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
114 900,00 €
s DPH
95 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 3. poschodie
Apartmán X32
Predaný
X32.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,64 m2
X32.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
X32.03
Chodba
7,57 m2
X32.04
Izba
12,40 m2
X32.05
Izba
12,14 m2
X32.06
Balkón
5,52 m2
X32.07
Balkón
5,52 m2
X0.14
Pivnica
3,20 m2
Výmera apartmánu
72,50 m2
Balkón / terasa
2 x 5,52 m2
Výmera spolu
83,54 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
174 900,00 €
s DPH
145 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 3. poschodie
Apartmán X31
Predaný
X31.01
Predsieň
5,02 m2
X31.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
X31.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,04 m2
X31.04
Izba
11,14 m2
X31.05
Balkón
5,52 m2
X0.13
Pivnica
3,43 m2
Výmera apartmánu
46,68 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,20 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
112 900,00 €
s DPH
94 083,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 2. poschodie
Apartmán X24
Predaný
X24.01
Predsieň
4,10 m2
X24.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
X24.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,91 m2
X24.04
Spací kút so šatníkom
7,16 m2
X24.05
Balkón
5,52 m2
X0.12
Pivnica
4,05 m2
Výmera apartmánu
41,37 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
46,89 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
96 900,00 €
s DPH
80 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 2. poschodie
Apartmán X23
Predaný
X23.01
Predsieň
4,10 m2
X23.02
Obývacia izba s kuchyňou
22,64 m2
X23.03
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
X23.04
Izba
13,36 m2
X23.05
Balkón
5,52 m2
X0.11
Pivnica
3,76 m2
Výmera apartmánu
47,17 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,69 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
111 900,00 €
s DPH
93 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 2. poschodie
Apartmán X22
Predaný
X22.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
X22.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
X22.03
Chodba
7,57 m2
X22.04
Izba
12,40 m2
X22.05
Izba
12,06 m2
X22.06
Balkón
5,52 m2
X0.10
Pivnica
3,42 m2
Výmera apartmánu
72,66 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
78,18 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
169 900,00 €
s DPH
141 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 2. poschodie
Apartmán X21
Predaný
X21.01
Predsieň
5,02 m2
X21.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
X21.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,36 m2
X21.04
Izba
11,23 m2
X21.05
Balkón
5,52 m2
X0.09
Pivnica
3,42 m2
Výmera apartmánu
47,08 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,60 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
109 900,00 €
s DPH
91 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 1. poschodie
Apartmán X13
Predaný
X13.01
Predsieň
4,10 m2
X13.02
Kúpeľňa s WC
4,11 m2
X13.03
Obývacia izba s kuchyňou
20,76 m2
X13.04
Spálňa
7,23 m2
X13.05
Spálňa
9,38 m2
X13.06
Terasa
14,82 m2
X0.08
Pivnica
3,80 m2
Výmera apartmánu
49,38 m2
Balkón / terasa
14,82 m2
Výmera spolu
64,20 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
139 900,00 €
s DPH
116 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 1. poschodie
Apartmán X12
Predaný
X12.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,57 m2
X12.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
X12.03
Chodba
4,90 m2
X12.04
Izba
12,39 m2
X12.05
Balkón
5,52 m2
X0.07
Pivnica
4,01 m2
Výmera apartmánu
58,42 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
63,94 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
134 900,00 €
s DPH
112 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 1. poschodie
Apartmán X11
Predaný
X11.01
Predsieň, chodba
11,48 m2
X11.02
Obývacia izba s kuchyňou
25,29 m2
X11.03
Izba
13,44 m2
X11.04
Kúpeľňa s WC
3,96 m2
X11.05
Terasa
14,50 m2
X0.06
Pivnica
3,12 m2
Výmera apartmánu
57,29 m2
Balkón / terasa
14,50 m2
Výmera spolu
71,79 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
136 900,00 €
s DPH
114 083,33 € bez DPH

Štandardy apartmánov

Základy

 • Založenie objektu je riešené základovou doskou zo železobetónu hrúbky 500 mm. Tepelný odpor spodnej stavby je v súlade s platnou STN.

Zvislý stenový systém

Podzemné podlažie

 • Nosný systém objektu prvého podzemného podlažia je riešený sústavou železobetónových stien. Obvodové́ steny suterénu tvoria spolu so základovou doskou železobetónovú vaňu.

Nadzemné podlažia

 • Zvislé nosné konštrukcie sú riešené ako železobetónové komunikačné jadro a železobetónové steny hrúbky 150 a 200 mm.
 • Zvislé obvodové nosné konštrukcie podzemného podlažia sú riešené ako železobetónové steny hrúbky 250 mm.
 • Medzi apartmánové steny sú v akustickom prevedení.
 • Vnútorné steny a stropy v obytných miestnostiach budú upravené celoplošnou interiérovou vápenno-cementovou omietkou.
 • Všetky drevené konštrukcie sú požiarne uzavreté obalovou montovanou konštrukciou.
 • Výťahová šachta je akusticky oddelená od ostatných nosných konštrukcií.

Vodorovné konštrukcie

Podzemné podlažie

 • Stropná́ konštrukcia nad prvým podzemným podlažím je tvorená železobetónovou stropnou doskou v pohľadovom prevedení.

Nadzemné podlažia

 • Vodorovné nosné konštrukcie nadzemných obytných podlaží sú riešené stropnými železobetónovými doskami hrúbky 200 mm.
 • Centrálne schodisko je železobetónové.

Fasáda

Nadzemné podlažia

 • Fasáda nadzemných podlaží je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom so zabezpečeným tepelným odporom v zmysle STN a s exteriérovou omietkou v rôznych stupňoch zrnitosti.
 • Fasáda v prednej časti budovy je riešená prostredníctvom dreveného obkladu.

Strecha

 • Šikmá strecha v skolne od 5° do 45° bude so zachytávačmi snehu z falcovaného plechu.
 • Strešné konštrukcie nad vykurovaným priestormi budú v súlade s STN a spĺňajú tepelný odpor v zmysle STN.

Výplň dverných a okenných otvorov

 • Vstupné dvere do apartmánov sú bezpečnostné, protipožiarne.
 • Okenné otvory budú vyplnené drevenými oknami s výplňou z izolačného 3-skla.

Balkóny/Terasy

 • Každý apartmán má minimálne jeden balkón alebo terasu podľa platnej projektovej dokumentácie.
 • Prízemné apartmány majú navrhovanú predzáhradku.

Povrchové úpravy stien a stropov

 • Steny komunikačných priestorov a apartmánov budú upravené celoplošnou interiérovou vápenno-cementovou omietkou.
 • V kúpeľniach a WC budú keramické obklady v kombinácií s vodeodolnou stierkou v zmysle projektovej dokumentácie (PD).
 • Povrchy podláh v interiéroch apartmánov sú riešené kombináciou dlažby a laminátovej podlahy v zmysle PD.
 • Povrchy podláh v komunikačných priestoroch sú riešené kombináciou keramickej dlažby a pochôdzneho betónu v zmysle PD.

Elektroinštalácia

 • Každý apartmán má vlastné meranie spotreby elektrickej energie.
 • Vnútorné rozvody sú navrhnuté v súlade s ustanoveniami a požiadavkami STN 33 2130.
 • Elektroinštalácia je riešená CYKY uloženými v podhľade na káblových žľaboch a v omietkach.
 • Každý apartmán bude pripojený na slaboprúdový rozvod poskytovateľa pre zabezpečenie internetového pripojenia a TV.
 • V každej izbe apartmánu budú vývody pre svietidlá ukončené v zmysle STN. Dodávka svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou štandardu.
 • Vo všetkých priestoroch apartmánov budú realizované vypínače a zásuvky, vrátane dátových.

Kúrenie

 • Vykurovanie je riešené elektrickým podlahovým vykurovaním so samostatným ovládaním pre každý apartmán.

Zdravotechnika

 • Každý apartmán je napojený na rozvod kanalizácie a rozvod studenej vody.
 • Teplá úžitková voda je zabezpečená z vlastného elektrického ohrievača so zásobníkom objemu 80 litrov umiestneného v každom apartmáne.
 • Každý apartmán má samostatný merač spotreby studenej vody, ktorý bude umiestnený v spoločných priestoroch na príslušnom podlaží.
 • Apartmány budú gravitačne odkanalizované do verejnej kanalizácie.
 • Sanita a vodovodné batérie budú realizované podľa PD.

Vzduchotechnika

 • Vetranie WC, kúpeľní a komôr riešené pomocou podtlakového systému.
 • V kuchyni bude príprava pre digestor (pripojovacie miesto).
 • Vetranie obytných miestností je zabezpečené prirodzeným vetraním prostredníctvom okien.
Detailné riešenia štandardov obsahuje PD. Všetky použité vizualizácie sú ilustračné a podoba stavby bude realizovaná v zmysle PD.

Financovanie

1. Pri rezervácii Vami vybraného apartmánu uhradíte zálohu 3 000 eur.

2. Po rezervácii uzavierame zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, v zmysle ktorej je potrebné uhradiť 35% kúpnej ceny.

3. Zvyšnú časť kúpnej ceny apartmánu zaplatíte až po úplnom dokončení projektu a jeho kolaudácii.

Odpočet DPH z ceny apartmánov je možný u platiteľov DPH.

Štandardy apartmánov

Základy

 • Založenie objektu je riešené základovou doskou zo železobetónu hrúbky 500 mm. Tepelný odpor spodnej stavby je v súlade s platnou STN.

Zvislý stenový systém

Podzemné podlažie

 • Nosný systém objektu prvého podzemného podlažia je riešený sústavou železobetónových stien. Obvodové́ steny suterénu tvoria spolu so základovou doskou železobetónovú vaňu.

Nadzemné podlažia

 • Zvislé nosné konštrukcie sú riešené ako železobetónové komunikačné jadro a železobetónové steny hrúbky 150 a 200 mm.
 • Zvislé obvodové nosné konštrukcie podzemného podlažia sú riešené ako železobetónové steny hrúbky 250 mm.
 • Medzi apartmánové steny sú v akustickom prevedení.
 • Vnútorné steny a stropy v obytných miestnostiach budú upravené celoplošnou interiérovou vápenno-cementovou omietkou.
 • Všetky drevené konštrukcie sú požiarne uzavreté obalovou montovanou konštrukciou.
 • Výťahová šachta je akusticky oddelená od ostatných nosných konštrukcií.

Vodorovné konštrukcie

Podzemné podlažie

 • Stropná́ konštrukcia nad prvým podzemným podlažím je tvorená železobetónovou stropnou doskou v pohľadovom prevedení.

Nadzemné podlažia

 • Vodorovné nosné konštrukcie nadzemných obytných podlaží sú riešené stropnými železobetónovými doskami hrúbky 200 mm.
 • Centrálne schodisko je železobetónové.

Fasáda

Nadzemné podlažia

 • Fasáda nadzemných podlaží je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom so zabezpečeným tepelným odporom v zmysle STN a s exteriérovou omietkou v rôznych stupňoch zrnitosti.
 • Fasáda v prednej časti budovy je riešená prostredníctvom dreveného obkladu.

Strecha

 • Šikmá strecha v skolne od 5° do 45° bude so zachytávačmi snehu z falcovaného plechu.
 • Strešné konštrukcie nad vykurovaným priestormi budú v súlade s STN a spĺňajú tepelný odpor v zmysle STN.

Výplň dverných a okenných otvorov

 • Vstupné dvere do apartmánov sú bezpečnostné, protipožiarne.
 • Okenné otvory budú vyplnené drevenými oknami s výplňou z izolačného 3-skla.

Balkóny/Terasy

 • Každý apartmán má minimálne jeden balkón alebo terasu podľa platnej projektovej dokumentácie.
 • Prízemné apartmány majú navrhovanú predzáhradku.

Povrchové úpravy stien a stropov

 • Steny komunikačných priestorov a apartmánov budú upravené celoplošnou interiérovou vápenno-cementovou omietkou.
 • V kúpeľniach a WC budú keramické obklady v kombinácií s vodeodolnou stierkou v zmysle projektovej dokumentácie (PD).
 • Povrchy podláh v interiéroch apartmánov sú riešené kombináciou dlažby a laminátovej podlahy v zmysle PD.
 • Povrchy podláh v komunikačných priestoroch sú riešené kombináciou keramickej dlažby a pochôdzneho betónu v zmysle PD.

Elektroinštalácia

 • Každý apartmán má vlastné meranie spotreby elektrickej energie.
 • Vnútorné rozvody sú navrhnuté v súlade s ustanoveniami a požiadavkami STN 33 2130.
 • Elektroinštalácia je riešená CYKY uloženými v podhľade na káblových žľaboch a v omietkach.
 • Každý apartmán bude pripojený na slaboprúdový rozvod poskytovateľa pre zabezpečenie internetového pripojenia a TV.
 • V každej izbe apartmánu budú vývody pre svietidlá ukončené v zmysle STN. Dodávka svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou štandardu.
 • Vo všetkých priestoroch apartmánov budú realizované vypínače a zásuvky, vrátane dátových.

Kúrenie

 • Vykurovanie je riešené elektrickým podlahovým vykurovaním so samostatným ovládaním pre každý apartmán.

Zdravotechnika

 • Každý apartmán je napojený na rozvod kanalizácie a rozvod studenej vody.
 • Teplá úžitková voda je zabezpečená z vlastného elektrického ohrievača so zásobníkom objemu 80 litrov umiestneného v každom apartmáne.
 • Každý apartmán má samostatný merač spotreby studenej vody, ktorý bude umiestnený v spoločných priestoroch na príslušnom podlaží.
 • Apartmány budú gravitačne odkanalizované do verejnej kanalizácie.
 • Sanita a vodovodné batérie budú realizované podľa PD.

Vzduchotechnika

 • Vetranie WC, kúpeľní a komôr riešené pomocou podtlakového systému.
 • V kuchyni bude príprava pre digestor (pripojovacie miesto).
 • Vetranie obytných miestností je zabezpečené prirodzeným vetraním prostredníctvom okien.
Detailné riešenia štandardov obsahuje PD. Všetky použité vizualizácie sú ilustračné a podoba stavby bude realizovaná v zmysle PD.

1. Pri rezervácii Vami vybraného apartmánu uhradíte zálohu 3 000 eur.

2. Po rezervácii uzavierame zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, v zmysle ktorej je potrebné uhradiť 35% kúpnej ceny.

3. Zvyšnú časť kúpnej ceny apartmánu zaplatíte až po úplnom dokončení projektu a jeho kolaudácii.

Odpočet DPH z ceny apartmánov je možný u platiteľov DPH.

Máte záujem o apartmán v HillSide?

Dohodnite si stretnutie s maklérom Erikom Nemčíkom, ktorý Vám zodpovie všetky otázky k projektu HillSide.
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 5. poschodie
Apartmán Z53
Predaný
Z53.01
Predsieň
4,02 m2
Z53.02
WC
1,88 m2
Z53.03
Kúpeľňa
5,32 m2
Z53.04
Izba
9,87 m2
Z53.05
Obývacia izba
25,41 m2
Z53.06
Kuchyňa
9,38 m2
Z53.07
Terasa
20,47 m2
Z53.08
Loft
18,68 m2
Z0.26
Pivnica
4,24 m2
Výmera apartmánu
78,80 m2
Balkón / terasa
20,47 m2
Výmera spolu
99,27 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
183 900,00 €
s DPH
153 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 5. poschodie
Apartmán Z52
Predaný
Z52.01
Obývacia izba s kuchyňou
28,20 m2
Z52.02
Izba
12,33 m2
Z52.03
Kúpeľňa
5,25 m2
Z52.04
Balkón
5,52 m2
Z52.05
Loft
19,15 m2
Z0.25
Pivnica
4,20 m2
Výmera apartmánu
69,13 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
74,65 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
146 900,00 €
s DPH
122 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 5. poschodie
Apartmán Z51
Predaný
Z51.01
Chodba
5,81 m2
Z51.02
Kúpeľňa
5,29 m2
Z51.03
Obývacia izba s kuchyňou
28,03 m2
Z51.04
Izba
12,09 m2
Z51.05
Terasa
18,33 m2
Z51.06
Loft
18,44 m2
Z0.24
Pivnica
4,20 m2
Výmera apartmánu
73,86 m2
Balkón / terasa
18,33 m2
Výmera spolu
92,19 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
173 900,00 €
s DPH
144 916,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 4. poschodie
Apartmán Z44
Predaný
Z44.01
Predsieň
4,10 m2
Z44.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Z44.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,92 m2
Z44.04
Spací kút so šatníkom
7,17 m2
Z44.05
Balkón
5,52 m2
Z0.23
Pivnica
6,82 m2
Výmera apartmánu
44,16 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
49,68 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
96 900,00 €
s DPH
80 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 4. poschodie
Apartmán Z43
Predaný
Z43.01
Predsieň
4,10 m2
Z43.02
Kuchyňa
7,15 m2
Z43.03
Obývacia izba
15,53 m2
Z43.04
Izba
13,27 m2
Z43.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Z43.06
Balkón
5,52 m2
Z0.06
Pivnica
5,00 m2
Výmera apartmánu
48,92 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
54,44 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
107 900,00 €
s DPH
89 916,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 4. poschodie
Apartmán Z42
Predaný
Z42.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
Z42.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Z42.03
Chodba
7,57 m2
Z42.04
Izba
12,49 m2
Z42.05
Izba
12,06 m2
Z42.06
Balkón
5,52 m2
Z0.07
Pivnica
5,00 m2
Výmera apartmánu
74,33 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
79,85 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
163 900,00 €
s DPH
136 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 4. poschodie
Apartmán Z41
Predaný
Z41.01
Predsieň
5,02 m2
Z41.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Z41.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,22 m2
Z41.04
Izba
11,14 m2
Z41.05
Balkón
5,52 m2
Z0.08
Pivnica
5,19 m2
Výmera apartmánu
48,62 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
54,14 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
109 900,00 €
s DPH
91 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 3. poschodie
Apartmán Z34
Predaný
Z34.01
Predsieň
4,10 m2
Z34.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Z34.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,80 m2
Z34.04
Izba
13,16 m2
Z34.05
Balkón
5,52 m2
Z34.06
Balkón
5,52 m2
Z0.09
Pivnica
6,38 m2
Výmera apartmánu
49,59 m2
Balkón / terasa
2 x 5,52 m2
Výmera spolu
60,63 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
116 900,00 €
s DPH
97 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 3. poschodie
Apartmán Z33
Predaný
Z33.01
Predsieň
4,10 m2
Z33.02
Kuchyňa
7,30 m2
Z33.03
Obývacia izba
15,38 m2
Z33.04
Izba
13,27 m2
Z33.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Z33.06
Balkón
5,52 m2
Z0.11
Pivnica
5,46 m2
Výmera apartmánu
49,38 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
54,90 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
106 900,00 €
s DPH
89 083,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 3. poschodie
Apartmán Z32
Predaný
Z32.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,79 m2
Z32.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Z32.03
Chodba
7,57 m2
Z32.04
Izba
12,40 m2
Z32.05
Izba
12,06 m2
Z32.06
Balkón
5,52 m2
Z0.12
Pivnica
5,46 m2
Výmera apartmánu
74,83 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
80,35 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
159 900,00 €
s DPH
133 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 3. poschodie
Apartmán Z31
Predaný
Z31.01
Predsieň
5,02 m2
Z31.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Z31.03
Obývacia izba s kuchyňou
28,74 m2
Z31.04
Balkón
5,52 m2
Z0.13
Pivnica
5,64 m2
Výmera apartmánu
43,45 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
48,97 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
95 900,00 €
s DPH
79 916,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 2. poschodie
Apartmán Z24
Predaný
Z24.01
Predsieň
4,10 m2
Z24.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Z24.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,91 m2
Z24.04
Spací kút so šatníkom
7,16 m2
Z24.05
Balkón
5,52 m2
Z0.14
Pivnica
5,46 m2
Výmera apartmánu
42,78 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
48,30 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
92 900,00 €
s DPH
77 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 2. poschodie
Apartmán Z23
Predaný
Z23.01
Predsieň
4,10 m2
Z23.02
Kuchyňa
7,25 m2
Z23.03
Obývacia izba
15,43 m2
Z23.04
Izba
13,36 m2
Z23.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Z23.06
Balkón
5,52 m2
Z0.16
Pivnica
5,04 m2
Výmera apartmánu
49,05 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
54,57 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
104 900,00 €
s DPH
87 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 2. poschodie
Apartmán Z22
Predaný
Z22.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
Z22.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Z22.03
Chodba
7,57 m2
Z22.04
Izba
12,40 m2
Z22.05
Izba
12,06 m2
Z22.06
Balkón
5,52 m2
Z0.15
Pivnica
5,46 m2
Výmera apartmánu
74,70 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
80,22 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
155 900,00 €
s DPH
129 916,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 2. poschodie
Apartmán Z21
Predaný
Z21.01
Predsieň
5,02 m2
Z21.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Z21.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,22 m2
Z21.04
Izba
11,14 m2
Z21.05
Balkón
5,52 m2
Z0.18
Pivnica
6,20 m2
Výmera apartmánu
49,63 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
55,15 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
109 900,00 €
s DPH
91 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 1. poschodie
Apartmán Z13
Predaný
Z13.01
Predsieň
4,10 m2
Z13.02
Kúpeľňa s WC
4,11 m2
Z13.03
Spací kút so šatníkom
7,04 m2
Z13.04
Obývacia izba s kuchyňou
20,92 m2
Z13.05
Sklad
3,62 m2
Z13.06
Balkón
5,52 m2
Z0.19
Pivnica
5,19 m2
Výmera apartmánu
44,98 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
50,50 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
99 900,00 €
s DPH
83 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 1. poschodie
Apartmán Z12
Predaný
Z12.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,75 m2
Z12.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Z12.03
Chodba
4,90 m2
Z12.04
Izba
12,39 m2
Z12.05
Balkón
5,52 m2
Z0.20
Pivnica
5,00 m2
Výmera apartmánu
59,59 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
65,11 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
138 900,00 €
s DPH
115 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Z, 1. poschodie
Apartmán Z11
Predaný
Z11.01
Predsieň, chodba
11,48 m2
Z11.02
Obývacia izba s kuchyňou
31,83 m2
Z11.03
Komora
1,08 m2
Z11.04
Izba
13,44 m2
Z11.05
Kúpeľňa s WC
3,96 m2
Z11.06
Terasa
8,75 m2
Z0.21
Pivnica
5,00 m2
Výmera apartmánu
66,79 m2
Balkón / terasa
8,75 m2
Výmera spolu
75,54 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
139 900,00 €
s DPH
116 583,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 4. poschodie
Apartmán Y42
Predaný
Y42.01
Obývacia izba s kuchyňou
37,63 m2
Y42.02
Izba
16,07 m2
Y42.03
Kúpeľňa s WC
3,82 m2
Y42.04
Terasa
61,23 m2
Y42.05
Sklad
7,36 m2
Y42.06
Loft
20,69 m2
Y0.19
Pivnica
6,29 m2
Výmera apartmánu
91,86 m2
Balkón / terasa
61,23 m2
Výmera spolu
153,09 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
228 900,00 €
s DPH
190 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 4. poschodie
Apartmán Y41
Predaný
Y41.01
Predsieň
5,21 m2
Y41.02
Obývacia izba s kuchyňou
32,21 m2
Y41.03
Kúpeľňa s WC
6,40 m2
Y41.04
Izba
11,67 m2
Y41.05
Izba
16,07 m2
Y41.06
Balkón
5,52 m2
Y41.07
Balkón
5,52 m2
Y0.18
Pivnica
6,56 m2
Výmera apartmánu
78,12 m2
Balkón / terasa
2 x 5,52 m2
Výmera spolu
89,16 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
168 900,00 €
s DPH
140 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 3. poschodie
Apartmán Y34
Predaný
Y34.01
Predsieň
5,02 m2
Y34.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Y34.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,22 m2
Y34.04
Izba
11,14 m2
Y34.05
Balkón
5,52 m2
Y0.17
Pivnica
4,00 m2
Výmera apartmánu
47,43 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,95 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
108 900,00 €
s DPH
90 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 3. poschodie
Apartmán Y33
Predaný
Y33.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,64 m2
Y33.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Y33.03
Chodba
7,57 m2
Y33.04
Izba
12,49 m2
Y33.05
Izba
12,06 m2
Y33.06
Balkón
5,52 m2
Y33.07
Balkón
5,52 m2
Y0.15
Pivnica
3,36 m2
Výmera apartmánu
72,67 m2
Balkón / terasa
2 x 5,52 m2
Výmera spolu
83,71 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
159 900,00 €
s DPH
133 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 3. poschodie
Apartmán Y32
Predaný
Y32.01
Predsieň
4,10 m2
Y32.02
Kuchyňa
7,12 m2
Y32.03
Obývacia izba
15,55 m2
Y32.04
Izba
13,38 m2
Y32.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Y32.06
Balkón
5,52 m2
Y0.14
Pivnica
3,29 m2
Výmera apartmánu
47,31 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,83 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
108 900,00 €
s DPH
90 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 3. poschodie
Apartmán Y31
Predaný
Y31.01
Predsieň
4,10 m2
Y31.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Y31.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,85 m2
Y31.04
Izba
7,33 m2
Y31.05
Balkón
5,52 m2
Y0.13
Pivnica
3,38 m2
Výmera apartmánu
40,81 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
46,33 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
93 900,00 €
s DPH
78 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 2. poschodie
Apartmán Y24
Predaný
Y24.01
Predsieň
5,02 m2
Y24.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
Y24.03
Obývacia izba s kuchyňou
23,36 m2
Y24.04
Izba
11,23 m2
Y24.05
Balkón
5,52 m2
X0.12
Kobka
3,36 m2
Výmera apartmánu
47,02 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,54 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
104 900,00 €
s DPH
87 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 2. poschodie
Apartmán Y23
Predaný
Y23.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
Y23.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Y23.03
Chodba
7,57 m2
Y23.04
Izba
12,40 m2
Y23.05
Izba
12,14 m2
Y23.06
Balkón
5,52 m2
Y23.07
Balkón
5,52 m2
Y0.11
Pivnica
3,54 m2
Výmera apartmánu
72,86 m2
Balkón / terasa
2 x 5,52 m2
Výmera spolu
83,90 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
158 900,00 €
s DPH
132 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 2. poschodie
Apartmán Y22
Predaný
Y22.01
Predsieň
4,10 m2
Y22.02
Kuchyňa
7,25 m2
Y22.03
Obývacia izba
15,42 m2
Y22.04
Izba
13,47 m2
Y22.05
Kúpeľňa s WC
3,87 m2
Y22.06
Balkón
5,52 m2
Y0.10
Kobka
3,20 m2
Výmera apartmánu
47,31 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
52,83 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
105 900,00 €
s DPH
88 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 2. poschodie
Apartmán Y21
Predaný
Y21.01
Predsieň
4,10 m2
Y21.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
Y21.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,85 m2
Y21.04
Spací kút so šatníkom
7,16 m2
Y21.05
Balkón
5,52 m2
Y0.08
Pivnica
4,07 m2
Výmera apartmánu
41,33 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
46,85 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
93 900,00 €
s DPH
78 250,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 1. poschodie
Apartmán Y13
Predaný
Y13.01
Predsieň, chodba
4,10 m2
Y13.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Y13.03
Obývacia izba s kuchyňou
28,89 m2
Y13.04
Izba
11,62 m2
Y13.05
Šatník
3,34 m2
Y13.06
Terasa
14,82 m2
Y0.07
Pivnica
4,12 m2
Výmera apartmánu
56,18 m2
Balkón / terasa
14,82 m2
Výmera spolu
71,00 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
128 900,00 €
s DPH
107 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 1. poschodie
Apartmán Y12
Predaný
Y12.01
Obývacia izba s kuchyňou
32,66 m2
Y12.02
Kúpeľňa s WC
4,55 m2
Y12.03
Chodba
4,90 m2
Y12.04
Izba
12,39 m2
Y12.05
Balkón
5,52 m2
Y0.06
Pivnica
4,81 m2
Výmera apartmánu
59,31 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
64,83 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
138 900,00 €
s DPH
115 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža Y, 1. poschodie
Apartmán Y11
Predaný
Y11.01
Predsieň, chodba
11,48 m2
Y11.02
Obývacia izba s kuchyňou
26,62 m2
Y11.03
Izba
13,44 m2
Y11.04
Kúpeľňa s WC
3,96 m2
Y11.05
Terasa
18,50 m2
Y0.05
Pivnica
4,02 m2
Výmera apartmánu
59,52 m2
Balkón / terasa
18,50 m2
Výmera spolu
78,02 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
136 900,00 €
s DPH
114 083,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 5. poschodie
Apartmán X53
Predaný
Z53.01
Predsieň
4,10 m2
X53.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
X53.03
Obývacia izba s kuchyňou
26,59 m2
X53.04
Spací kút so šatníkom
7,28 m2
X53.05
Terasa
29,51 m2
X53.06
Sklad
2,66 m2
X53.07
Loft
8,82 m2
X53.08
Loft
11,20 m2
X0.23
Pivnica
4,13 m2
Výmera apartmánu
66,31 m2
Balkón / terasa
29,51 m2
Výmera spolu
95,82 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
192 900,00 €
s DPH
160 750,00 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 5. poschodie
Apartmán X52
Predaný
X52.01
Obývacia izba s kuchyňou
30,47 m2
X52.02
Izba
14,81 m2
X52.03
Kúpeľňa s WC
4,58 m2
X52.04
Terasa
24,19 m2
X0.22
Pivnica
4,00 m2
Výmera apartmánu
53,86 m2
Balkón / terasa
24,19 m2
Výmera spolu
78,05 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
149 900,00 €
s DPH
124 916.67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 5. poschodie
Apartmán X51
Predaný
X51.01
Predsieň
5,02 m2
X51.02
Kúpeľňa s WC
4,05 m2
X51.03
Izba
11,14 m2
X51.04
Obývacia izba s kuchyňou
23,04 m2
X51.05
Balkón
5,52 m2
X51.06
Podkrovný priestor
19,86 m2
X0.21
Pivnica
3,78 m2
Výmera apartmánu
66,89 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
72,41 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
142 900,00 €
s DPH
119 083,33 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 4. poschodie
Apartmán X44
Predaný
X44.01
Predsieň
4,10 m2
X44.02
Kúpeľňa s WC
4,15 m2
X44.03
Obývacia izba s kuchyňou
21,88 m2
X44.04
Spací kút so šatníkom
7,14 m2
X44.05
Balkón
5,52 m2
X0.20
Pivnica
3,54 m2
Výmera apartmánu
40,81 m2
Balkón / terasa
5,52 m2
Výmera spolu
46,33 m2
Parkovacie miesto
1
Cena apartmánu
104 900,00 €
s DPH
87 416,67 € bez DPH
Návrat na zobrazenie poschodia
Návrat na zoznam apartmánov
Veža X, 4. poschodie