Trendy krátkodobého prenájmu apartmánov

4. júna 2021, napísal: BL

Ako na to?

Časť našich klientov v projekte Hillside uvažuje od počiatku s krátkodobým prenajímaním svojho apartmánu. Počas ostatného roka sme sa s nimi o tom často rozprávali a vysvitlo, že spoločné praktické skúsenosti z tejto oblasti nie sú veľké. Keď sme pre našich klientov začali pripravovať technickú podporu pri prenajímaní (upratovanie, pranie, odovzdávanie apartmánu a pod.), ponorili sme sa do problematiky prenájmu rekreačných apartmánov hlbšie. Obzerali sme sa po Slovensku, ale i po zahraničí, preverovali sme, ako je na tom táto služba vo svete, čo funguje, čo nie a aké sú trendy. Zistili sme zaujímavé veci.

Systémové riešenia

Krátkodobý prenájom apartmánov je v prvom rade seriózny biznis, ktorý prešiel vo svete určitým vývojom a má ustálené a overené princípy fungovania. Popri individuálnej starostlivosti o apartmán vo vlastnej réžii vlastníka sa čoraz viac presadzujú špecializované firmy, ktoré apartmány spravujú spôsobom “full servis”, pri ktorom majiteľ apartmánu nevykonáva vôbec nič a jeho príjem z prenájmu je vyslovene pasívny. Tento trend dlhodobejšie funguje na západe, tiež napríklad v Dubaji, a presadzuje sa už aj na Slovensku a v Čechách.

Naša logická námietka bola, že týmto spôsobom zarobí vlastník apartmánu menej, keďže sa o tržby z prenájmu musí podeliť s firmou, ktorá tento full servis zabezpečí. Tu boli debaty so zástupcami firiem, ktoré sa na túto činnosť špecializujú, najzaujímavejšie. Digitalizácia, automatizácia, ale najmä biznis model, know-how a manažérske systémy, ktoré tieto firmy používajú, nás úprimne zaujali. Okrem očakávaného odbremenenia od bežných prevádzkových výkonov by mali, oproti individuálnej starostlivosti o svoj apartmán, vlastníkovi apartmánu zabezpečiť porovnateľné alebo vyššie finančné výnosy.

Rental pooling

Základná myšlienka, na ktorej tento systém stojí sa zvykne nazývať aj rental pooling. Podstatou je organizované združovanie viacerých prenajímateľov za účelom spoločného postupu pri vyťažovaní apartmánov s následnou redistribúciou výnosov podľa vopred stanoveného kľúča. Toto sa javí ako vhodný nástroj pre ošetrenie rizík, ako je cenový dumping alebo nižšia vyťaženosť konkrétnych jednotiek, s možnosťou ponúknuť výhody, ktoré pri individuálnom prenájme apartmánu nie je možné dosiahnuť – variabilitu na strane ubytovaných porovnateľnú s hotelmi, zjednotený marketing, ktorého jednotkové náklady výrazne klesajú, pričom viditeľnosť a rozpoznateľnosť značky je voči individuálne prenajímaným apartmánom neporovnateľná, čo logicky umožňuje lepšiu obsadenosť, vyššie ceny, a teda aj vyššie výnosy.

Samozrejmosťou by mali byť aj nižšie náklady na ostatné súvisiace služby obstarávané vo väčšom množstve pre viacero apartmánov naraz. V rámci odbremenenia vlastníka apartmánu od všetkých zákonných povinností, ako aj od povinnosti čokoľvek “robiť”, zabezpečuje poskytovateľ tejto služby, okrem bežných prevádzkových činností (pranie, upratovanie, home staging a pod.), aj všetku komunikáciu s klientmi, opravy, údržby, reklamácie a pod. Možnosť užívania svojho apartmánu zostáva tiež zachovaná.   

Spolupráca s Apartments Care s.r.o.

Po dôkladnom zvážení viacerých možností uzavrela naša spoločnosť Hillside, s. r. o. memorandum o spolupráci so spoločnosťou Apartments Care s.r.o. z Vysokých Tatier, ktorá má s vyťažovaním apartmánov spôsobom full servis, v projektoch ako je Hillside, bohaté skúsenosti. Doterajší prístup a vnútorné systémy spoločnosti Apartments Care s.r.o. nás presvedčili, že táto spoločnosť môže priniesť vlastníkom apartmánov v projekte Hillside progresívny, efektívny a pohodlný systém komerčného vyťažovania.

Naše závery majú odporúčací charakter a konečné rozhodnutie, akým spôsobom svoj apartmán prenajímať, ak vôbec, bude na vlastníkoch apartmánov. Zástupcovia spoločnosti Apartments Care budú kontaktovať priamo vlastníkov apartmánov,  ktorí v elektronickom dotazníku prejavili záujem o informácie o službách spojených so starostlivosťou o apartmány. Ak ste medzi vlastníkmi, ktorí túto možnosť nežiadali a budete mať záujem o viac informácií, dajte nám prosím vedieť a zabezpečíme pre vás kontakt so zástupcami spoločnosti Apartments Care s.r.o.

Team Hillside