Počasie nám nepraje, no nespomaľujeme

1. júla 2020, napísal: BL

V mesiaci jún nám daždivé počasie bránilo pracovať na zemi, dokonca nás párkrát vyhnalo zo stavby, no generálny zhotoviteľ J.P.V.K. SROS udržal nastolené tempo a pridal ďalšie podlažia na oboch vežiach. V tejto chvíli sa armujú steny 2. nadzemného podlažia veže Z a strop 1. nadzemného podlažia veže Y, takže z pohľadu harmonogramu sme pár týždňov popredu. Výhľady, o ktorých sme toľko písali pred začiatkom výstavby nám už teraz vyrážajú dych.

V priebehu mesiaca bol nainštalovaný a sprevádzkovaný výškový stavebný žeriav, ktorý svojou mierou prispel k udržaniu tempa prác na skelete. Napriek neprajnému počasiu, ktoré obmedzilo výkopové a terénne práce, sa nám podarilo pripojiť vodomernú šachtu na verejný vodovod a zjednodušiť tak zásobovanie vodou, ktorá je nevyhnutná pre ošetrovanie betónu.

Okrem betónovania skeletu oboch veží plánujeme v júli pokračovať v rozvodoch vody, pripojiť obe veže na vodovod a realizovať hydroizoláciu podzemných podlaží. Po zasypaní podzemných podlaží budeme realizovať rozšírenie nízkonapäťových rozvodov a pokračovať s terénnymi úpravami.

Fotky z postupu výstavby v cca týždňových intervaloch dopĺňame, tak na náš web www.hillside.sk ako aj na náš Facebook HillSide Kubínska Hoľa.

Veríme, že sa počasie umúdri, nebude nám komplikovať naplánované práce, a vy aj my si budeme môcť užiť krásne chvíle plné aktívneho oddychu niekde na Slovensku. Čo vám v lete ponúka stredisko Kubínska Hoľa nájdete na stránke www.kubinska.sk.