V máji sme vyšli „zo zeme“. Aké novinky HillSide ešte priniesol?

1. júna 2020, napísal: BL

Vyšli sme zo zeme

V mesiaci máj sme stavebne výrazne pokročili a podarilo sa nám “vyjsť” zo zeme. Po dokončení prác na ležatej kanalizácii boli zabetónované základové dosky a steny podzemného podlažia oboch veží, a strop podzemného podlažia veže Z. Paralelne s betónovaním skeletu sa pracuje na vodovodnej prípojke, splaškovej a dažďovej kanalizácii. V mesiaci jún sa okrem oboch skeletov budeme ďalej venovať prácam na vodovodnej prípojke a dažďovej kanalizácii, ako aj rozšírení energetickej siete. O postupe prác vás samozrejme budeme informovať.

Postup prác si môžete pozriet na Facebooku alebo na našom webe.

 

Klientske zmeny

Spoločne so stavebnou časťou pracujeme naplno aj na klientskych zmenách. Mailom, telefonicky i na osobných stretnutiach sme prediskutovali, spracovali a posúdili množstvo nápadov a návrhov. Vzhľadom na časový tlak postupu výstavby, nie všetky návrhy bolo možné akceptovať. Spravili sme však všetko preto, aby sme vyšli našim klientom v čo najväčšej miere v ústrety.

 

Posun v predaji

Veľmi sa tešíme, že sme v priebehu mesiaca máj rezervovali ďalšie dva apartmány. Ukazuje sa, že perspektíva trávenia dovolenky na Slovensku môže byť ešte viac v kurze, ako tomu bolo za posledné roky. A nielen pre domácu klientelu…

 

S ďalšími informáciami o projekte HillSide sa prihlásime opäť koncom júna 2020.