Začiatok výstavby a klientske zmeny

27. apríla 2020, napísal: BL

Uzavretá zmluva o dielo

Začiatkom apríla sme definitívne spečatili výber generálneho dodávateľa stavebnej časti projektu HillSide. Je ním spoločnosť J.P.V.K. SROS spol. s r.o., ktorá na stavebnom trhu úspešne pôsobí viac ako 28 rokov (www.sros.sk). Zmluvu o dielo sme podpísali netradične – priamo na mieste stavby a súčasne sme zhotoviteľovi odovzdali stavenisko. Počasie bolo nádherné a výhľady ešte lepšie.

Stavba sa začala

Zhotoviteľ sa ihneď zahryzol do práce a k dnešnému dňu sú už vykopané a odvodnené stavebné jamy a realizuje sa systém ležatej kanalizácie a systém vsakov. Absolvovali sme tiež prvý oficiálny kontrolný deň a pri tej príležitosti sme zaujímavo zachytili stavenisko z vtáčej perspektívy.

Klientske zmeny

So zákazníkmi sme začali pomerne náročný a veľmi dôležitý proces vybavovania klientskych zmien. Momentálne sme vo fáze zberu požiadaviek klientov, ktorých realizovateľnosť budeme následne vyhodnocovať z pohľadu statikov, elektrikárov, vodárov, hasičov, architektov, správcov, dodávateľov, úradov a pod. 

Ak budú zmeny realizovateľné, nasleduje ich ocenenie, vyhotovenie zmien projektových dokumentácií, ich objednávka u zhotoviteľa stavby a následne zabezpečenie ich stavebnej realizácie. Aby sme to všetko mohli stihnúť, prvú fázu – zber požiadaviek od klientov, ukončíme 15.05.2020.

O ďalšom postupe projektu Hillside vás budem informovať do konca mája 2020.