Chystáme prekládku VN / NN vedení a rekonštrukciu trafostanice

1. augusta 2019, napísal: BL

Po zabezpečení právoplatných stavebných povolení na prekládku vzdušného vedenia vysokého napätia a zemného vedenia nízkeho napätia, ktoré sme získali na jar 2019, začíname pomerne zložitý administratívny proces fyzickej realizácie prekládky. Dotknuté zariadenia sú v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a preto budeme tieto výkony realizovať v úzkej súčinnosti a podľa pokynov spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.