Máme ďalšie územné rozhodnutia – VN/NN a trafostanica

8. januára 2019, napísal: BL

Okrem územného rozhodnutia na apartmánové domy Hillside sa nám podarilo v decembri 2018 zabezpečiť aj územné rozhodnutie na prekládku vedení vysokého napätia a umiestnenie novej kioskovej trafostanice, ktorá nahradí starú stožiarovú trafostanicu. Vďaka tomu zmizne z dotknutého územia značná časť vzdušného vedenia a usporiada sa trasovanie podzemnej elektrickej siete. Výsledkom prekládok bude bezpečnejšie a estetickejšie prostredie.