Geologický prieskum na projekte Hillside

25. apríla 2018, napísal: BL

Geologický prieskum

 

Pri príprave projektu Hillside kladieme dôraz aj na tie najmenšie detaily. Prieskum geologického podložia však detailom nie je. Výsledky geológie majú zásadný dopad na to, akým spôsobom bude stavba založená, aký typ základov bude použitý a z akých materiálov tieto základy budú (napr. chemické zloženie betónu).

 

Bezpečnosť a efektivita

 

Môže sa zdať, že pri dobrom založení stavby ide len o jej bezpečnosť. Teda, aby stavba „neklesla“, resp. „neušla“ alebo aby sa inak v budúcnosti negatívne neprejavilo jej potenciálne nevhodné založenie. Je to samozrejme pravda a je to prvoradé. Bezpečné založenie stavby sa dá riešiť aj tak, že sa základy predimenzujú. V takom prípade však dochádza k plytvaniu, a tak aj k zbytočnému predraženiu výsledného produktu, ktorý si náš zákazník kúpi.

 

Význam pre statikov

 

Dôsledný a kvalitný geologický prieskum podložia poskytuje statikom mimoriadne cenné informácie. Vďaka nim môžu návrh osadenia stavby a jej statické riešenie navrhnúť tak, že je súčasne, bezpečný a aj ekonomicky efektívny. Geologický prieskum je veľmi drahá záležitosť a v prípade nášho projektu Hillside nie je ani povinný. My ho však robíme lebo nám veľmi záleží na tom, aby sme zákazníkom dodali perfektný produkt s vysokou pridanou hodnotou.

 

Mašiny na scéne

 

V apríli sme na mieste budúcej stavby započali vrtné práce pod taktovkou pána RNDr. Miroslava Jezného zo spoločnosti PROGEO, spol. s r.o. Robíme 3 jadrové vrty, každý s hĺbkou 25 metrov + 6 penetračných sond, ktoré pôjdu tiež do hĺbky 25 metrov. Sme zvedaví, a tak nám pán doktor Jezný ochotne dáva veľmi zaujímavý výklad o činnosti ich firmy a všeobecne o geológii. Jadrovým vrtom je zo zeme extrahovaný 25 metrový stĺpec zeminy, horniny, čohokoľvek… 🙂 Tento “vývrt” je potom skúmaný v laboratóriu. Ak narazí vrtná súprava na vodu, odoberie sa aj tá a skúma sa napr. jej agresivita (čo vplýva na voľbu stavebných materiálov). Výsledky sú pretavené do geologického posudku, ktorý je odovzdaný statikom. Je to fakt veľmi zaujímavé…